მეგზური ტურისტებისთვის

 1. Tusheti

  Akhmeta region, Tusheti, Village Omalo.

  Phone:  +995 5 57 980917

  Guesthouses:in village Omalo, Shenako, Parsma, Dochu, Dartlo.

  Routes:

  1. Route-“visitor centre”. Hiking trip route.. Route duration-3 hours. Route length-1km. Period of time-June-October.

  2. Route-“Keselo-kue”. Hiking trip route. Route duration -8 hours. Route length-10km. Period of time-June-October.

  3. Route-“Oreti”. Horse route. Route duration-2 hours. Route length-18km. Period of time-June-September.

  4. Route-“Love Fortress”. Hiking trip route. Route duration-5 hours. Route length-8km. Period of time-June-September.

  5. Route-“Diklo”. Hiking trip route horse route. Route duration-3 days. Route length-35km. Period of time-June-September.

  6. Route-“Diklo”. Horse route. Route duration-3 days. Routes length-34km. Period of time-June-September.

  7. Route-“Dartlo-Kvavlo”. Hiking trip route, horse route. Duration-1-2 days. Routes length-36km. Period of time-June-September.

  8. Route-“Gontai”. Hiking trip route, horse route. Route duration-1-2 days. Route length-36km. Period of time-June-September.

  9. Route-“Tsovata”. Horse route. Route duration-5 days. Route length-80km. Period of time-June-September.

  10. Route-“Dochu”. Hiking trip route, horse route. Route duration-2 days. Route length-22km. Period of time-June-September

  Проводник для туристов

  Тушети

  Администрация защищённых территорий Тушети – Ахметский р-н, Тушети, с. Омало. Тел: 5 57 980917

  Семейные гости: в селе Омало, Шенако, Фарсма, Дочу, Дартло

  Маршруты:

  Маршрут – “Центр визиторов”. Вид маршрута – пешеходный; длительность – 3 часа, расстояние маршрута – 1 км,  период маршрута – июнь-октябрь;

 2.  Маршрут – “Кесело-Куэ”. Вид маршрута – пешеходный, длительность – 8 часа, расстояние маршрута – 10 км,  период маршрута – июнь-октябрь;
 3. Маршрут – “Орети”. Вид маршрута – конный, пешеходный, длительность – 2 дня, расстояние маршрута – 18км,  период маршрута – июнь-сентябрь;
 4. Маршрут – “Сикварулис Цихе”. Вид маршрута – пешеходный, длительность – 5 часов, расстояние маршрута – 8км,  период маршрута – июнь-сентябрь;
 5. Маршрут – “Дикло”. Вид маршрута – конный, пешеходный, длительность – 3 дня, расстояние маршрута – 34км,  период маршрута – июнь-сентябрь;
 6. Маршрут – “Дикло”. Вид маршрута – конный,  длительность – 3 дня, расстояние маршрута – 34км,  период маршрута – июнь-сентябрь;
 7. Маршрут – “Дартло-Квавло”. Вид маршрута – конный, пешеходный, длительность – 1 день, расстояние маршрута – 13км,  период маршрута – июнь-сентябрь;
 8. Маршрут – “Гонтаи”. Вид маршрута – конный, пешеходный, длительность – 1-2 дня, расстояние маршрута – 36км,  период функционирования маршрута – июнь-сентябрь;
 9. Маршрут – “Цовата”. Вид маршрута – конный,  длительность – 5 дней, расстояние маршрута – 80км,  период функционирования маршрута – июнь-сентябрь;
 10. Маршрут – “Дочу”. Вид маршрута – конный, пешеходный, длительность – 2 дня, расстояние маршрута – 22км,  период функционирования маршрута – июнь-сентябрь;

Akhmeta Region Tusheti, Dorf Omalo.

Telefon: +995 5 57 980917.Pensionen: im Dorf Omalo, Shenako, Parsma, Dochu, Dartlo.

Strecken:

1. Route-“Besucherzentrum”. Wanderung Route .. Route-Dauer 3 Stunden. Streckenlänge-1km. Zeitraum Juni bis Oktober.

2. Route-“Keselo-kue”. Wanderung Route. Route Dauer -8 Stunden. Streckenlänge-10km. Zeitraum Juni bis Oktober.

3. Route-“Oreti”. Pferd Route. Route-Dauer 2 Stunden. Streckenlänge-18km. Zeitraum Juni bis September.

4. Route-“Liebe Fortress”. Wanderung Route. Route-Dauer 5 Stunden. Streckenlänge-8km. Zeitraum Juni bis September.

5. Route-“Diklo”. Wanderung Route Pferd Route. Route-Dauer 3 Nächte. Streckenlänge-35km. Zeitraum Juni bis September.

6. Route-“Diklo”. Pferd Route. Route-Dauer 3 Nächte. Strecken-Länge 34km. Zeitraum Juni bis September.

7. Route-“Dartlo-Kvavlo”. Wanderung Route, Pferd Route. Dauer-1-2 Tage. Strecken-Länge 36km. Zeitraum Juni bis September.

8. Route-“Gontai”. Wanderung Route, Pferd Route. Route zu Dauer-1-2 Tage. Streckenlänge-36km. Zeitraum Juni bis September.

9. Route-“Zowata”. Pferd Route. Route zu Dauer-5 days. Streckenlänge-80km. Zeitraum Juni bis September.

10. Route-“Dochu”. Wanderung Route, Pferd Route. Route-Dauer von 2 Tagen. Streckenlänge-22km. Zeitraum Juni bis September

თუშეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაცია – ახმეტის რაიონი, თუშეთი, სოფელი ომალო. ტელ: 5 57 980917

ოჯახური სასტუმროები: სოფელ ომალოში, სოფელ შენაქოში, სოფელ ფარსმაში, სოფელ დოჭუში, სოფელ დართლოში.

მარშრუტები:

1. მარშრუტი – “ვიზიტორთა ცენტრი”. მარშრუტის სახეობა – საფეხმავლო; მოგზაურობის ხანგრძლივობა – 3 სთ. მარშრუტის სიგრძე – 1 კმ. მარშრუტის ფუნქციონირების პერიოდი – ივნისი- ოქტომბერი;

2. მარშრუტი – “კესელო-ქუე”.  მარშრუტის სახეობა – საფეხმავლო; მოგზაურობის ხანგრძლივობა – 8 სთ;  მარშრუტის სიგრძე – 10 კმ; მარშრუტის ფუნქციონირების პერიოდი – ივნისი – ოქტომბერი;

3. მარშრუტი “ორეთი”. მარშრუტის სახეობა – საცხენოსნო, საფეხმავლო; მოგზაურობის ხანგრძლივობა 2 დღე. მარშრუტის სიგრძე – 18 კმ; მარშრუტის ფუნქციონირების პერიოდი – ივნისი- სექტემბერი;

4. მარშრუტი “სიყვარულის ციხე”. მარშრუტის სახეობა – საფეხმავლო; მოგზაურობის ხანგრძლივობა – 5 სთ; მარშრუტის სიგრძე – 8 კმ; მარშრუტის ფუნქციონირების პერიოდი – ივნისი – სექტემბერი;

5. მარშრუტი “დიკლო”.  მარშრუტის სახეობა – საცხენოსნო, საფეხმავლო; მოგზაურობის ხანგრძლივობა 3 დღე. მარშრუტის სიგრძე – 34 კმ; მარშრუტის ფუნქციონირების პერიოდი – ივნისი – სექტემბერი;

6.   მარშრუტი “დიკლო”.  მარშრუტის სახეობა – საცხენოსნო; მოგზაურობის ხანგრძლივობა 3 დღე. მარშრუტის სიგრძე – 34 კმ; მარშრუტის ფუნქციონირების პერიოდი – ივნისი – სექტემბერი;

7.  მარშრუტი “დართლო-კვავლო”.  მარშრუტის სახეობა – საცხენოსნო, საფეხმავლო; მოგზაურობის ხანგრძლივობა 1 დღე. მარშრუტის სიგრძე – 13 კმ; მარშრუტის ფუნქციონირების პერიოდი – ივნისი – სექტემბერი;

8. მარშრუტი “გონთაი”.  მარშრუტის სახეობა – საცხენოსნო, საფეხმავლო; მოგზაურობის ხანგრძლივობა 1-2 დღე. მარშრუტის სიგრძე – 36 კმ; მარშრუტის ფუნქციონირების პერიოდი – ივნისი – სექტემბერი;

9.  მარშრუტი “წოვათა”.  მარშრუტის სახეობა – საცხენოსნო; მოგზაურობის ხანგრძლივობა 5 დღე. მარშრუტის სიგრძე – 80 კმ; მარშრუტის ფუნქციონირების პერიოდი – ივნისი – სექტემბერი;

10. მარშრუტი “დოჭუ”.  მარშრუტის სახეობა – საცხენოსნო, საფეხმავლო; მოგზაურობის ხანგრძლივობა 2 დღე. მარშრუტის სიგრძე – 22 კმ; მარშრუტის ფუნქციონირების პერიოდი – ივნისი – სექტემბერი;

 

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s